محاسبه دستمزد

محاسبه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس تعرفه سال 1398

تعیین دستمزد - بر اساس ماده 11

ریال

مبلغ حق الزحمه

0 ریال

شماره شبا کانون کارشناسان رسمی دادگستری نزد بانک ملی

IR810170000000106355925003

شماره شبا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری نزد بانک ملی

IR270170000000110188990003

شماره کارت بانک ملی هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری

6037-9918-9953-6126

کارشناسان رسمی دادگستری

استان هرمزگان

شماره تماس

تلفن : ۳۳۳۴۹۰۰۰ - ۰۷۶
ایمیل : info@justice-expertsiran.com

آدرس

بندرعباس- بلوار امام خمینی- نایبند- ساختمان کبیر طبقه 6 واحد 14

© صاحب امتیاز تمامی حقوق وب‌سایت، کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

طراحی و اجرا توسط استودیو برنامه نویسی گنو سیستم