سوالات متداول

1

مرجع صدور مجوز کارشناسان رسمی دادگستری کجا می باشد و نحوه انتخاب کارشناس به چه صورت است؟

2

در چه رشته هایی کارشناس وجود دارد؟

3

آیا محدودیت مکانی برای کارشناسی کردن کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد؟

4

کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت حوزه سراسری دارای چه ویژگی هایی می باشند؟

5

دستمزد کارشناسی برچه مبنایی می باشد؟

کارشناسان رسمی دادگستری

استان هرمزگان

شماره تماس

تلفن : ۳۳۳۴۹۰۰۰ - ۰۷۶
ایمیل : info@justice-expertsiran.com

آدرس

بندرعباس- بلوار امام خمینی- نایبند- ساختمان کبیر طبقه 6 واحد 14

© صاحب امتیاز تمامی حقوق وب‌سایت، کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

طراحی و اجرا توسط استودیو برنامه نویسی گنو سیستم